Plan - Testowanie

Testowanie techniczne jest sformułowaniem bardzo mglistym, dlatego też w tym planie zawarte są rzeczy mniej lub bardziej techniczne. Nie ma w nim automatyzacji, ponieważ skupia sie na niej kolejny plan o nazwie "Automatyzacja", dostępny na kolejnej stronie.

Czas nauki: Około 18 tygodni. Sugerowane: 8 - 10 godzin tygodniowo.

📚 Materiały

Last updated