Pytania na rozmowie

Pytania ogólne

 1. Dlaczego chcesz pracować w IT?

 2. Skąd chęć do zmiany branży?

 3. Dlaczego akurat testowanie oprogramowania?

 4. Jak sobie wyobrażasz idealny dzień w pracy testera?

 5. Jak się przygotowywałeś do zostania testerem?

 6. Jak zestaw cech i umiejętności powinien posiadać tester?

 7. Jakie Ty posiadasz zalety, które są przydatne w pracy na tym stanowisku?

 8. Skąd czerpiesz wiedzę o technologiach?

 9. Jak sobie wyobrażasz Twoją dalszą karierę? W którym kierunku chcesz się rozwijać?

Teoria

 1. Dlaczego trzeba testować oprogramowanie?

 2. Kto to jest tester?

 3. Co to jest testowanie oprogramowania?

 4. Czy programiści powinni testować swój kod?

 5. Czy lepiej zatrudnić testera czy dać testować innym programistom?

 6. Czy możliwe jest przetestowanie wszystkiego?

 7. Jakie są typy testów?

 8. Jakie są poziomy testów?

 9. Co to jest piramida testów?

 10. Kiedy zacząć testowanie?

 11. Kiedy skończyć testowanie?

 12. Co to jest testowanie eksploracyjne?

 13. Co to jest przypadek testowy?

 14. Jak powinien wyglądać przypadek testowy?

 15. Jakie są korzyści z wczesnego rozpoczęcia testów?

 16. Co to są testy beta?

 17. Co to są testy akceptacyjne?

 18. Co to są testy alfa?

 19. Jakie są techniki projektowania przypadków testowych?

 20. Co to są klasy równoważności?

 21. Co to są wartości brzegowe?

 22. Co to są testy funkcjonalne?

 23. Czym się różni testowanie czarnoskrzynkowe od białoskrzynkowego?

 24. Co to są testy niefunkcjonalne?

 25. Jakie są rodzaje testów niefunkcjonalnych?

 26. Co to są testy jednostkowe?

 27. Kto powinien pisać testy jednostkowe?

 28. Jaka jest korzyść z pisania dużej ilości testów jednostkowych?

 29. Czym się różni walidacja od weryfikacji?

 30. Co zrobić, jeżeli znajdziemy błąd w aplikacji?

 31. Jak upewnisz się, że to, co znalazłeś, to defekt w aplikacji?

 32. Jak powinno wyglądać zgłoszenie defektu?

 33. Proszę opisać cykl życia defektu?

 34. Co zrobisz, jeżeli programista stwierdzi, że to, co zgłosiłeś jako defekt, nie jest defektem

 35. Co zrobisz, jeżeli zostało mało czasu, a Ty już wiesz, że nie zdążysz czegoś przetestować?

 36. Co to są testy regresji?

 37. Czym się różnią testy regresji od re-testów?

 38. Czym się różni błąd od defektu?

 39. Czym się różni defekt od awarii?

 40. W jakiej kolejności należy wykonywać testy?

 41. Co to jest test end-to-end?

 42. Co to jest UX?

 43. Czym się różni plan testów od zestawu przypadków testowych?

 44. Opowiedz o największym błędzie w aplikacji, z jakim się spotkałeś?

 45. Co to jest automatyzacja testów?

 46. Czy wszystkie testy należy automatyzować?

 47. Co to jest priorytet defektu?

 48. Co to jest poważność defektu?

 49. Podaj przykład defektu z wysokim priorytetem ale niską poważnością?

 50. Podaj przykład defektu z niskim priorytetem ale wysoką poważnością?

 51. Co zrobisz, jeżeli bardzo dobry programista nalega na szybkie przetestowanie jego kodu, aby kod szybko mógł być na produkcji?

 52. Co to są testy wydajnościowe?

 53. Co możemy sprawdzać podczas testów wydajnościowych?

 54. Co to są testy bezpieczeństwa?

 55. Co to są testy użyteczności?

 56. Co to jest negatywny i pozytywny przypadek testowy?

 57. Co to jest testowanie integracyjne?

 58. Co to jest jakość?

 59. Co to są dane testowe?

 60. Skąd brać dane testowe?

Pytania techniczne

 1. Co to jest TCP/IP?

 2. Co to jest WebService?

 3. Czym się różni SOAP od REST?

 4. Co to jest Continous Integration i Continous Deployment?

 5. Co to jest API?

 6. Co to jest serwer?

 7. Co to jest SQL?

 8. Co to jest transakcja w bazie danych?

 9. Co to jest LEFT JOIN i podaj przykład użycia.

 10. Co to jest indeks w bazie danych?

 11. Czy stosowanie indeksu to zawsze dobra decyzja?

 12. Co to jest HTTP?

 13. Jakie są metody HTTP?

 14. Czym się różni POST od PUT?

 15. Czym się różni POST od GET?

 16. Co to jest dziedziczenie?

 17. Co to jest polimorfizm?

 18. Czym się różni klasa od instancji?

 19. Czym się różni klasa abstrakcyjna od interfejsu?

 20. Czym się różni pętla WHILE od pętli DO-WHILE?

 21. Co to jest przeciążenie metody?

 22. Co do jest nadpisanie metody?

 23. Co to jest konstruktor?

 24. Co to jest algorytm?

 25. Co to jest złożoność obliczeniowa?

 26. Co to jest XML?

 27. Co to jest XPATH?

 28. Jak w systemie unixowym przejść do katalogu wyżej?

 29. Jak w systemie unixowym wyświetlić zawartość folderu?

 30. Jak w systemie unixowym wyświetlić na ekranie zawartość pliku?

Last updated